София, 2018
30.06.2018 - 01.07.2018 АУЛАТА НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
  Регламент
  Заявка за участие
  Регистрация
  Вход за регистрирани
  История

МЕЖДУНАРОДЕН ХОРОВ ФЕСТИВАЛ “ПЕТКО СТАЙНОВ” – СОФИЯ, 2018

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

Фестивалът, който ще се проведе в периода 30.06.2018 г. - 01.07.2018 г., е включен в календара на Европейската хорова асоциация Europa Cantat. Периодът на Фестивала съвпада с края на българското председателство на Съвета на ЕС.

 

До 15.11.2017 г. хоровете, желаещи да участват във фестивала, трябва да изпратят:

 

  1. Попълнен формуляр в страницата за регистрация
  2. Кратки биографии (CV) на хора и диригента
  3. Снимки на хора и диригента
  4. Линкове в Интернет към скорошни аудио- или видео-файлове

 

Одобрените хорове ще получат потвърждение за участието си до 15.01.2018 г.

 

Важно! До 31.03.2018 г. участниците трябва да предоставят на организаторите подробна концертна програма и списък на членовете на хора.

 

За допълнителна информация:

Проф. Теодора Павлович  – Художествен директор на фестивала

Mobile:  + 359 898 532014

theodora at techno-link.com

theodorapavlovitch at gmail.com

Продължете с регистрацията »»

© 2019 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP