София, 2020
21.11.2020 - 22.11.2020 АУЛАТА НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Кутурен център към Софийски университет „Св. Климент Охридски”  

 

 

От основаването си през 2009 г. досега Културният център към Софийски университет „Св. Климент Охридски” е важен фактор за развиването на интелектуалния и творчески потенциал на академичната общност, а заедно с това – и мост към публичния културен живот в столицата, страната и извън нея.

 

В своята разнообразна дейност Центърът съзнателно се фокусира върху общото между изкуствата и науката, а именно: креативността, иновацията, евристиката, радостта от творчеството. Изследването, коментирането и подпомагането на съвременните процеси в областта на културата и изкуствата са сред приоритетите на Културния център.

 

В успешното реализиране на инициативи от всички сфери на изкуствата, установяване на трайни партньорства и развиване на публиките е намерен пътят към утвърждаването на университета като динамично средище на културния живот както на регионално, така и на национално и международно ниво.  

© 2019 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP