София, 2020
21.11.2020 - 22.11.2020 АУЛАТА НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
  Регламент
  Заявка за участие
  Регистрация
  Вход за регистрирани
  История

МЕЖДУНАРОДЕН ХОРОВ ФЕСТИВАЛ “ПЕТКО СТАЙНОВ” – СОФИЯ, 2020

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

Фестивалът ще се проведе в периода 21.11.2020 г. - 22.11.2020 г.

 

До 31.03.2020 г. хоровете, желаещи да участват във фестивала, трябва да изпратят:

 

  1. Попълнен формуляр в страницата за регистрация
  2. Кратки биографии (CV) на хора и диригента
  3. Снимки на хора и диригента
  4. Линкове в Интернет към скорошни аудио- или видео-файлове

 

Одобрените хорове ще получат потвърждение за участието си до 31.05.2020 г.

 

Важно! До 31.08.2020 г. участниците трябва да предоставят на организаторите подробна концертна програма и списък на членовете на хора.

 

За допълнителна информация:

Проф. Теодора Павлович  – Художествен директор на фестивала

Mobile:  + 359 898 532014

theodora at techno-link.com

theodorapavlovitch at gmail.com

Продължете с регистрацията »»

© 2019 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP