София, 2020
21.11.2020 - 22.11.2020 АУЛАТА НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
( * ) Задължителни данни
Тема *
Съобщение *
  Данни за обратна връзка
  Лице за контакти
  E-mail
  GSM №
 

България, гр. София ПК 1000

Ул. Иван Вазов № 36

+359 2 952 32 59

© 2019 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP