София, 2020
21.11.2020 - 22.11.2020 АУЛАТА НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Участниците ще станат известни след 1 юни 2020 г.

Участниците ще станат известни след 1 юни 2020 г.

 

 

© 2019 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP