София, 2023
13-14.05.2023 АУЛА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
( * ) Задължителни данни
Тема *
Съобщение *
  Данни за обратна връзка
  Лице за контакти
  E-mail
  GSM №
 

България, гр. София ПК 1000

Ул. Иван Вазов № 36

+359 2 952 32 59

+359 882 99 05 95

© 2023 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP