София, 2023
13-14.05.2023 АУЛА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

След успешен запис на основните данни ще се активира интерфейс за добавяне на файлове (снимки, CV) и линкове към аудио- и видео-записи.

Предоставените лични данни - email, телефони и др. - няма да се визуализират никъде в сайта и ще се използват единствено от Организационния комитет на фестивала за осъществяване на контакт с регистриращото хора лице.

Данните за хора и диригента може да бъдат използвани за представянето им в сайта и в печатните материали на фестивала, ето защо препоръчваме снимковият материал да е с висока резолюция и качество (300 DPI), а CV-тата да не надвишават 600 знака.

 

Регистрация

( * ) Задължителни данни
Държава *
Категория *
Наименование на хора *
Диригент *
Акомпанимент пиано
Брой членове на хора *
Към организация
 
Лице за контакти *
Тел./Моб. *
Адрес *
E-mail *
Парола (мин. 6 символа) *
© 2023 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP