Архив 2016

Хорове

Камерен филхармоничен хор – Тайпе, Тайван

Камерен хор на Московската консерватория

Камерен смесен хор – Скопие, Македония

Хор на слепите „Акад. Петко Стайнов“ – София, България

Хор на Софийските момчета

Академичен народен хор при АМТИИ - Пловдив

© 2021 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP