Архив 2016
  Регламент
  История

Архив: «« 2016 »» «« 2018 »» «« 2020 »» «« 2021 »»


МЕЖДУНАРОДЕН ХОРОВ ФЕСТИВАЛ

„АКАД. ПЕТКО СТАЙНОВ“ - 2016

 

 

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ХОРОВ ФЕСТИВАЛ „АКАД. ПЕТКО СТАЙНОВ“ е замислен като основна проява в рамките на програмата за честване 120-годишнината от рождението на акад. Петко Стайнов и се явява логичен резултат от големия интерес към хоровото творчество на композитора (през последните години негови творби са изпълнявани в рамките на престижни музикални форуми от хорове в Белгия, Холандия, Франция, Япония, Тайван, Израел и др.) Основната цел на фестивала е и да популяризира хоровото творчество на Петко Стайнов в още по-голяма степен и да предизвика изпълнението в България и зад граница на най-значимите негови хорови произведения.

 

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ХОРОВ ФЕСТИВАЛ „АКАД. ПЕТКО СТАЙНОВ“  2016  ще бъде ре­али­зиран с участие на специално поканени елитни хорове от Европа и света. Поканени и по­твърдили своето участие състави за фестивала през 2016 са:

  • Камерният филхармоничен хор от Тайпе, Тайван;
  • Камерният хор на Московската държавна консерватория „П.И.Чайковски“, Руска федерация;
  • Камерен смесен хор Pro Ars – Скопие, Република Македония; (професионален хор);
  • Хор на слепите „Акад. Петко Стайнов“ – София, България.

 

Събитието ще се състои от 25 до 27 ноември 2016 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с официалната подкрепа на Ректора на СУ.

 

Поканените за участие хорове ще подготвят самостоятелна концертна  програма със задъл­жи­телно включена поне една авторска творба на Петко Стайнов.

 

Диригентите на съставите ще  проведат Работни ателиета с избрана от тях тема и програма.

 

Основен организатор на фестивала е Фондация „Петко Груев Стайнов“  в партньорство с Българския хоров съюз, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Студентския съвет при Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.

 

Основните цели на фестивала са:

  1. Популяризиране творчеството на Петко Стайнов и българското композиторско твор­чес­тво като цяло.
  2. Привличане на широк кръг публика чрез подходящо промотиране на събитието и чрез високото професионално ниво на участващите състави.
  3. Запознаване на българската  публика със съвременните тенденции в хоровото изкуст­во на света.
  4. Представяне пред българската и международната хорова общност на достиженията на българското хорово изкуство.
© 2024 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP