Архив 2016

Камерен хор на Московската консерватория

 

Камерният хор на Московската консерватория е създаден по инициатива на проф. А. С. Соколов през декември 1994 година от един от най-видните хорови диригенти на съвре­ми­е­то, народния артист на Русия, професор Б. Г .Тевлин. Колективът е лауреат на Grand Prix и носител на два златни медала от Международния хоров конкурс (Рива-дел-Гарда/Ита­лия, 1998), лауреат на първата премия и носител на златен медал от І-вия Световен хоров конкурс на името на Брамс (Вернигероде/Германия, 1999) победител на І хорова Олимпиада (Линц, Австрия, 2000),  лауреат Grand Prix от XXII Международен конкурс за православна църковна музика „Хайнувка” (Полша, 2003).

 

През 2008 записът на Камерния хор под ръководството на Б. Г .Тевлин на руската хорова опе­ра от Р. Шчедрин „Болярката Морозова” е удостоен с престижната награда Echo klassik-2008 в категория „Най-добро оперно изпълнение за годината” (номинация „Опера на XX-XXI век”). През 2010 година се провежда фестивал „В чест на 15-та годишнина на Камерния хор на Московската консерватория”.

 

От август 2012  художествен ръководител на Камерния хор на Московската консерватория е доцентът от катедрата по съвременно хорово изпълнителско изкуство на Московската кон­сер­ватория Александър Соловьов.

 

Между знаковите проекти с участието на хора през последните години са: руската премиера на изпълнението на операта „Смърт във Венеция” от Б. Бритън (диригент – Г. Рождествен­ски), юбилейният концерт на ансамбъла „Студия за нова музика”, юбилейната вечер за М. А. Захаров в Московския театър „Ленком”; съвместно с Държавния академичен симфоничен ор­кестър Е. Ф. Светланов – мюзикълът от Г. Гладков „Обикновено чудо”, К. Орф „Прометей”, К. Сен-Санс „Сватбата на Прометей”, Р. Шчедрин „Поетория”, с Руския национален орке­с­тър – Реквием от А. Дворжак, „Майска нощ” от Римски-Корсаков, „Руски романси и златни шлагери” съвместно с Валерия в двореца Кремъл; съвместно с Камерния оркестър на Мос­ковската държавна консерватория Алябиев „Буря”, „Аржентински мелодии” съвместно с Ан­самбъла „Del Barrio” в Голямата зала на Консерваторията, участие във фестивала „Огле­да­ло в огледалото”; Хорът е участвал в изпълнението на Симфония № 3 от Н. Кондорф, а също така и на „Глаголическа литургия” от Л. Яначек; съвместно с Държавната симфонична капела на Русия в състава на сборния хор е участвал в изпълнението на Симфония № 8 от Г. Малер.

 

Хорът редовно гастролира в руските градове и зад граница. Участник е в руски и междуна­род­ни фестивали, между които „Гласове на православна Русия”, „Московски великденски фестивал на Валери Гергиев”, „Московска есен”, „Декемврийски вечери на Светослав Рих­тер”, „Второто пространство” и много други.

 

С Камерния хор са се изявявали едни от най-видните музиканти на нашето време, между ко­и­­то В. Гергиев, М. Плетньов, Г. Рожественски, Ю. Башмет, В. Полянски, А. Мустонен, В. Юровски, Ю. Франц, Е. Ериксон, Г. Грод­берг, Д. Крамер, И. Монигетти, Л. Клейкомбо, С. Лейферкус, П. Чьоффе, И. Бостридж, Й. Девис, П. Колман-Райт, И. Коб­зон.

 

Основното творческо направление на колектива е изпълнението на произведения на съвре­мен­ни руски и чуждестранни композитори. Дискографията на хора включва творби на С. Рах­манинов, Д. Шостакович, А. Шнитке, Р. Шчедрин, С. Губайдулина, Р. Леденьов, К. Пен­дерецки, Дж. Тавенер; програми „Руска духовна музика”, антология на западни и руски ше­дьоври на хоровата музика „Изпълнителското изкуство на Борис Тевлин”, А. Скрябин Сим­фония № 1 (съвместно с Руския нациоанелен оркестър, диригент М. Плетньов, записана от Pentatone) и други.

 

През 2014 Камерният хор на чело с А. Соловьов завоюва три златни медала от World Choir games (Рига/Латвия, 2014); в 2015 стана носител на Гран-При, на четири звания лауреат на І-ва награда, а също и носител на 4 специални награди на XI Международен конкурс за хорове и вокални ансамбли на името на Ю. Фалик „Пеещият свят” (Санкт.Петербург).

 Хормайстори на колектива са Мария Челмакина, Тарас Ясенков, Даря Ерьомина, Алексей Вязников.

 

 

Камерен филхармоничен хор – Тайпе, Тайван
Камерен смесен хор – Скопие, Македония
Хор на слепите „Акад. Петко Стайнов“ – София, България
Хор на Софийските момчета
Академичен народен хор при АМТИИ - Пловдив
© 2024 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP