Архив 2016

Хор на слепите „Акад. Петко Стайнов“ – София, България

 

Професионалният смесен хор на слепите е основан на 28 юли 1935 г., когато група музикално надарени незрящи учредяват певчески колектив. За председател е избран младият композитор Николай Бехтеров, а дирижирането е поверено на Михаил Шекерджиев, компо­зитор, изпълнител, диригент и педагог. Първоначално хорът се казва „Балкан“, а днес (от 17 ноември 1986 г.) носи името на един от най-големите български композитори академик Петко Стайнов. В този уникален в световната практика певчески колектив работят талан­тливи хора с нарушено зрение, като музиката е смисъл на живота им и начин за препитание и реализиране в обществото.

 

През месец май 1937 г., под диригентството на Димитър Домузчиев, хорът изнася с голям успех първия си публичен концерт и след това много бързо доказва своето високо ху­дожествено равнище. На 1 октомври 1948 г., с правителствен Указ, хорът е обявен за про­фе­сионален, и става първият в света смесен хор от слепи изпълнители, субсидиран от прави­телството.

 

От тогава до днес хорът на слепите винаги се е стремял към постигане на нови творчески успехи, винаги е доказвал високите художествени възможности на незрящите музиканти и е съдействал за издигане на обществения престиж на общността на слепите хора в страната. Тези качества на хора са му отреждали в миналото, отреждат му и днес заслужено място в първите редици на нашите най-добри певчески състави.

 

Заслугата за това е, както на таланта, гласовите качества и упорития труд на няколко поколения незрящи певици и певци, така и на професионализма, художествения вкус и педагогическите умения на плеадата диригенти, които са ръководили хора, започвайки с пионерите Михаил Шекерджиев и Димитър Домусчиев, техните приемници Васил Коев, Марко Марков, Иван Славов, Михаил Карамихаилов, Стоян Бабеков и Красимира Спиридонова, за да стигнем до днешния диригент Петър Матев, който ръководи хора от 1997 г.

 

Фактор, съдействащ за творческия авторитет на хора е и непрекъснато обогатяваният му репертоар, обхващащ днес богата палитра от произведения от български и чуждестранни автори – предкласика, класика, романтизъм, съвременна музика, църковно-славянски песнопения, авторски обработки на български фолклорни песни, вокално-симфонични творби.

 

Хорът на слепите винаги се е славил с прекрасните си солисти, които с красивите си гласове и музикално-изпълнителски качества всякога печелят възторга на публиката. В миналото това са имената на Христо Маринов, Карамфилка Петкова, Никола Димитров, Стефан Паскулов, Слави Славов, Яиела Фархи, Веска Ангелова, Цветанка Влайчева, Крум Янев, Султанка Минева, Валя Янкулова, Даниела Денчева. Днес до тях се нареждат Нели Стойчева, Александър Попов, Радостин Георгиев.

 

Със съществен принос за успехите на хора са и пианистите Стефи Хадживасилева, Ирина Щиглич, Емилия Михайлова, Алексей Алексиев, Петър Матев, Юлия Запрянова.

 

Любовта и всеотдайността на слепите хористи към музиката намират изява в издаване на грамофонни плочи, аудиокасети, два компактдиска, записи в Българското национално радио, изнасяне на стотици концерти в страната и чужбина (Германия, Чехия, Литва, Армения, Беларус, Унгария, Турция, Гърция).

 

През 1999 г. хорът преживява много сериозно сътресение. Съюзът на слепите в Бъл­гария, на чиято издръжка е съставът, прекратява финансирането му и слепите певци остават без работа. Веднага членове на хора, начело с настоящия диригент Петър Матев, създават неправителствена организация – фондация „Хор на слепите „Академик Петко Стайнов“. Тя поема грижата да продължи творческия му път и вече 17 години успява с помощта на да­ри­тели и работа по спечелени проекти.

 

За високите си постижения хорът е удостоен с ордените „Червено знаме на труда“ и „Св. Св. Кирил и Методий“ І степен, със „Златна лира“ на Съюза на българските музикални и танцови дейци и Златен плакет на Българския хоров съюз, носител е на награди и отличия от фестивали и конкурси.

 

 

Камерен филхармоничен хор – Тайпе, Тайван
Камерен хор на Московската консерватория
Камерен смесен хор – Скопие, Македония
Хор на Софийските момчета
Академичен народен хор при АМТИИ - Пловдив
© 2024 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP