Архив 2018

Фолклорен хор “ЕЛИЦА” - София

Фолклорен хор “ЕЛИЦА” е създаден през 1988 г. с цел издирване, популяризиране и предаване на поколенията на българската народна песен. Понастоящем хор “ЕЛИЦА” се състои от 17 певици на различна възраст. Често хорът привлича музиканти и танцьори.

 

 

 
 

Репертoарът  на хора е богат и разнообразен. Той включва автентичен фолклор от различни фолклорни области, старобългарски песнопения  и авторски обработки от български композитори - Филип Кутев, Николай Кауфман, Красимир Кюркчийски, Петър Льондев и др.

 

 

 

Хорът е посланик на красотата на родния фолклор не само в страната, но и в чужбина. Всяко ново изпълнение оставя незабравим спомен в сърцата на слушателите. „Елица“ участва в редица конкурси, фестивали и празници на музиката в България, Босна и Херцеговина, Германия, Гърция, Италия, Македония, Сърбия, Турция, Холандия и др. За изявите си хорът е получавал редица награди.

 

 

 

Камерен вокален ансамбъл “Bel canto“  - София
Хор “Анимато”  - Митилини, Република Гърция
Смесен хор “ПроАрс”  - Скопие, Република Македония
Вокален ансамбъл “Фортисимо” - Бургас
Нов Eвропейски Хор “АГАПИ“  - Переа (Солун), Република Гърция
Младежки женски хор - Скопие, Република Македония
Смесен хор „Родни звуци” - Шумен
© 2023 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP