София, 2018
30.06.2018 - 01.07.2018 АУЛАТА НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Програмата ще бъде публикувана в началото на 2018 г.

© 2018 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP