Архив 2018

 

Фондация “Петко Груев Стайнов”

 

 

Фондация “Петко Груев Стайнов”, организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществен интерес, е създадена през 1998 год. в София от наследниците на композитора Петко Стайнов и негови близки сътрудници със следните цели:

 

За постигане на целите си Фондацията извършва дейности в няколко направления:

  1. Провеждане ежегодно със съдействието на Съюза на българските композитори, Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, Българския хоров съюз, Института за изследване на изкуствата на БАН на музикални празници „Петко Стайнов” в София, както и съвместно с Община Казанлък също ежегодно на музикални празници „Петко Стайнов”  в родния му град.
  2. Издателска дейност, включваща издаване на компактдискове и ноти с произведения на Петко Стайнов; издаване на книги, свързани с Петко Стайнов;  производство на филми, посветени на Петко Стайнов; поддържане на сайтове в Интернет и Фейсбук с информация за Петко Стайнов и за собствената си дейност.
  3. Предоставяне на музикални награди на името на Петко Стайнов на Международния майски хоров конкурс „Проф. Герги Димитров“ във Варна, за най-добро изпълнение на българска хорова песен от чуждестранен хор и на Националния ученически музикален конкурс, организиран от училище „Екзарх АнтимІ” в Казанлък.
  4. Предоставяне, съвместно с Американската фондация за България на стипендии на незрящи ученици и студенти, изучаващи музика в специализираните училища в София и Варна и в Националното музикално училище „Любомир Пипков“, както и в музикалните академии в София и Пловдив.
  5. Предоставяне на единични еднократни парични помощи за музикални изяви на млади музиканти;
  6. Предоставяне на копия от документи от архива на Петко Стайнов и ноти с негови произведения на ученици и студенти, разработващи теми, свързани с творчеството му или изпълняващи негови произведения.
  7. Възлагане на български композитори създаването на аранжименти на произведения на Петко Стайнов и/или написване на композиции по мотиви от неговото творчество.
  8. Поддържане съвместно с Исторически музей „Искра“ Казанлък  в родната къща на композитора на културно средище, наречено ДОМ ПЕТКО СТАЙНОВ, което включва:

 

© 2024 Фондация "Петко Груев Стайнов"
TOP